Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Sverige är internationellt bra på att bereda flyktingar jobb

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören anför det positiva i att stat och kommuner satsat på utbildning, som på SFI. Det har gjort att andelen flyktingar eller anhöriga till flyktingar som hade jobb 90 dagar efter slutet av sin etableringsperiod ökat. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Sverige är välkänt för att vara det land som i förhållande till sin folkmängd gett plats åt flest asylsökande flyktingar. Mindre känt är att Sverige är ett av de länder som lyckats allra bäst med att utlandsfödda ska komma i arbete.

Varje dag, söndag som vardag, kom i medeltal mer än 80 nya flyktingar eller anhöriga till flyktingar in i det svenska arbetslivet under perioden 2015–2018. Andelen som hade jobb 90 dagar efter slutet av sin etableringsperiod ökade från 24 procent till 39 på dessa tre år, enligt Statistiska centralbyrån. Detta beror i hög grad på att stat och kommuner satsat stort på utbildning.

Det har uppmärksammats starkt, särskilt under valrörelsen förra året, att skillnaden mellan inrikesföddas och utlandsföddas sysselsättning är stor i Sverige. Det är sant, men det förklaras i huvudsak av att de inrikesföddas sysselsättning är hög i vårt land.

Annons

Annons

Av de utrikesfödda i Sverige var 61,7 procent sysselsatta 2017. Genomsnittet för alla länder i EU är 59,8 enligt Eurostat – cirka två procentenheter längre än i Sverige.

Av 35 länder som listats av Eurostat är det 13 där sysselsättningen för utlandsfödda är högre än i Sverige. Men i dessa 13 länder är en hög andel av invandrarna födda inom EU och i liten grad att betrakta som flyktingar. Eftersom flyktingar är en grupp som ofta har det motigare än andra med att skaffa jobb i ett nytt land har Sverige haft en svårare uppgift än nästan alla andra länder i Europa att få in utlandsfödda i arbetslivet – och ändå lyckats bland de bättre.

Inget av de 13 länderna med högre andel sysselsatta bland utlandsfödda har en lika hög andel som Sverige av invånare födda utanför EU, en grupp som i hög grad består av flyktingar.

Migrationsverkets statistik visar att 191 300 flyktingar eller anhöriga till flyktingar gavs uppehållstillstånd mellan halvårsskiftena 2015 och 2018. Deras antal bland de sysselsatta i svenskt arbetsliv ökade med 89 300 mellan 2015 och 2018.

Villkoren för att få arbetstillstånd borde skärpas och arbetsvillkoren bli bättre.

Mera problematiskt är det med stora delar av arbetskraftsinvandringen, där oseriösa arbetsgivare har alldeles för lätt att få arbetstillstånd för personal från länder utanför EU till arbeten med mycket dåliga villkor. Villkoren för att få arbetstillstånd borde skärpas och arbetsvillkoren bli bättre.

Annons

Allt är inte bra på det här området, men ändå ganska mycket.

Något att vara stolt över, tycker jag, är att Sverige de senaste årtiondena gett flera hundra tusen människor, på flykt undan krig och umbäranden, en chans att börja ett nytt liv här. Vi har haft en annan hållning till flyktingmottagande än många andra länder, mindre avvisande, mera mänsklig och humanistisk. Det bör vi ha så långt vi klarar av det.

Bosse Elmgren

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan