Annons

Annons

Annons

Debatt
Frihet och öppenhet är rätt värderingar för EU

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om knappt tre veckor är det val till Europaparlamentet.

Bild: Maria Carlsson

Annons

Många av oss som bor i Södertälje har rötter i olika delar av Sverige och världen. En del har tvingats fly från förtryck av oliktänkande, från krig och konflikter. Många vet vad det innebär att inte få möjlighet att välja hur man vill leva sitt liv.

Där majoriteten förtrycker minoriteter och oliktänkande, finns inte den frihet vi får uppleva i Sverige och Europa.

Anmäl text- och faktafel

Jag vill göra allt vad jag kan för att slå vakt om vår frihet. Slå vakt om respekt, tolerans och mångfald. Där dessa värden trampas på frodas ofrihet. Vi har sett det i Europa, vi ser tendenser i dag. Vi vet vart detta kan leda och väldigt många har upplevelserna nära i familjens historia.

Annons

Tyvärr ökar ofriheten i världen. Alltfler människor hotas och förföljs. Totalitära och auktoritära stater accepterar allt mindre. Dess ledare söker sin makt genom att peka ut andra, odla tal om ”rena stater”, etniskt, kulturellt, politiskt eller religiöst. Kina är ett land med många folkgrupper men i dag sitter miljoner uigurer i interneringsläger för att omprogrammeras, göra dem till ”ett med Kina”. En tydlig signal till alla andra minoriteter om var gränserna går.

Annons

Europa är i dag en kontinent som förenas i mångfald genom EU. Byggt på erfarenheterna av två världskrig som startade på vår kontinent. EU:s grundfundament är mänskliga rättigheter, demokrati och en fungerande rättsordning. Det handlar om friheter för människor men också för marknaden i form av varor, tjänster och kapital.

Under signalorden som kristna värden kan vi hitta abortmotstånd, motstånd mot jämställdhet och kvinnors rättigheter, homofobi, islamofobi och annat

I dag ser vi dock hur olika aktörer söker begränsa människors frihet, göda rädslor och vilja minska mångfalden. De vill därmed erodera grunden för EU. Förminska EU. Politiska partier söker väljare genom att torgföra rädslans budskap, peka finger mot olika minoriteter och inte sällan odlas i dess spår olika myter, sprids falska påståenden. I samband med val, nu senast i Spanien spreds uppgifter via Whatsapp som syftade till att mobilisera de som ogillar jämställdhet, är homofoba, rädda för invandrare och muslimer. Det talades om värden från tider som flytt, ja till och med från diktatorn Francos tid.

Annons

Det går en våg genom våra västliga demokratier som vissa skulle säga är tydligt konservativ, men som kläs i olika ”värdeord”. Men de måste synas. För under signalorden som kristna värden kan vi hitta abortmotstånd, motstånd mot jämställdhet och kvinnors rättigheter, homofobi, islamofobi och annat. Ibland hänvisas till nationers värden - som spanska, svenska eller ryska värden, ibland bara traditionella värden. Utan definitioner så kan också dessa uppfattas rymma mångfald.

Annons

Donald Trump och Vladimir Putin skakar hand. Foto: AP Photo

De som talar i dessa termer söker ofta driva utvecklingen bakåt. President Putin har sökt fånga stöd genom att tala om ryska traditioner och traditionella värden, inte för att främja mänskliga rättigheter (MR) och demokrati utan för att motivera lagar som hotar eller försvårar för MR-försvarare, homosexuella, journalister, och civilsamhället.

Vi har sett det i Ungern där Viktor Orbán tidigt varit ute och talat i liknande termer, i Polen och i andra länder i östra Europa. Men det finns i många fler länder som i USA vilket president Donald Trump gör bruk av. När jag följer denna utveckling känner jag mig förflyttad till vår historia. Sverige och EU har kommit långt, men historien knackar på och jag inser allt oftare att våra framgångar inte kan tas för givna.

Valet den 26 maj ger oss en möjlighet att påverka inte bara vilka som ska representera oss i Europaparlamentet, det ger oss också en möjlighet att påverka vilken väg hela EU ska gå.

Jag väljer för människors frihet, för medmänsklighet och öppenhet. För universella värden. Jag väljer för ett EU som gör skillnad för klimatet och därmed världen. Vad väljer du?

Kerstin Lundgren (C)

riksdagsledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan