Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Hemtjänstens minutjakt saknar motstycke

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hemtjänstpersonal visar omsorg.

Bild: Jessica Andersson

Annons

LT har i flera artiklar berättat om att hemtjänsten i Järna ska sluta att räkna minuter. Förutsättningarna för att vara chef i en verksamhet organiserad på det här viset är minst sagt dåliga.

Annons

Annons

Anmäl text- och faktafel

Det är också en stor omsättning på chefer i hemtjänsten, inte bara i Södertälje. Utan kontinuitet i chefsledet, ingen utveckling.

Läs Tomas Karlssons ledare: Känn omsorg om de äldre – inte om Taylorismen

Med den ”budget” den har kommer det aldrig bli någon ordning i hemtjänsten. Denna minutjakt finns inte i någon annan kommunal verksamhet.

Jag skulle vilja veta vilka poster som ingår i beräkningen av den ”peng” som hemtjänsten får för sin verksamhet. Finns arbetsplatsträffar (APT), frisksamtal, medarbetarsamtal med förberedelse, lönesamtal med förberedelse, dokumentation, fortbildning, informationsinhämtande, schemaplanering, avlastningssamtal, riskutredningar i brukarens hem, samtal med anhöriga etcetera med?

Det borde finnas en detaljerad beräkning på kommunen.

Jag hoppas LT följer upp med ytterligare artiklar.

Södertäljebo

Annons

Annons

Till toppen av sidan