Annons

Annons

Annons

Tomas Karlsson

ledare centerpartistisk

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson: Äntligen en förnuftig syn på kompetent arbetskraft

Text

Detta är en opinionstext.LT:s ledarsida är fristående, men delar Centerpartiets värderingar.

I den överenskommelse som regeringsföreträdarna Stefan Löfven (S), Isabella Lövin (MP) och Gustav Fridolin (MP) slutit med Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) finns frågan om kompetensutvisningar med. Foto: TT

Annons

Av de 73 punkterna i fyrpartiuppgörelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna finns en som sannerligen inte hade behövt vara med.

Inte för att den är oviktig, tvärtom, utan för att det är rent genant att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte agerat tidigare och tydligare för att få saken ur världen.

Anmäl text- och faktafel

Punkten det handlar om gäller arbetskraftsinvandrare – och de i flera fall mycket anmärkningsvärda utvisningar av kompetent arbetskraft som vi sett på senare år.

För efter det att Stefan Löfvens S–MP-regering tillträdde hösten 2014 hände något. Såväl Migrationsverket som migrationsdomstolarna ändrade från inledningen av 2015 sin praxis. De blev mycket mer rigida i sina regeltolkningar.

Annons

Annons

Centrum för rättvisa, som har granskat kompetensutvisningarna, konstaterade i en rapport hösten 2016 att Migrationsverket rutinmässigt ”valt att tillämpa regelverket på ett sätt som är till nackdel för den enskilde arbetstagaren”, trots att vare sig utlänningslagen eller dess förarbeten ger stöd för detta.

Handläggningen av ärendena har följt ett och samma mönster: människor har, utan egen skuld, blivit utvisade efter rent bagatellartade misstag från arbetsgivarens sida. Det har gällt ett brett spektrum av yrken – byggnadsarbetare, datatekniker, ekonomer, ingenjörer, programmerare med flera.

Nog ligger det något poetiskt rättvist i att det var på Luciadagen som ljuset nådde in till detta juridiska mörker.

Ett vanligt förekommande regelbrott är att en arbetsgivare missat att göra en semesterinbetalning under en eller ett par månader. Trots att felet har rättats till i efterhand av arbetsgivaren, tvingas arbetstagaren ta smällen och kastas ut ur landet.

Och nog ligger det något poetiskt rättvist i att det var på Luciadagen som ljuset nådde in till detta juridiska mörker.

Den 13 december 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen dom i två fall. Ett av dessa gällde irakiske pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk.

Läs Tomas Karlsson: En pizzabagare fick ett absurt system på fall

Annons

Danyars arbetsgivare hade missat att göra en kollektivavtalsjustering, och han hade därför fått ut för lite i lön – något som när felet upptäckte åtgärdades, arbetsgivaren betalade in lönen retroaktivt. Migrationsverket ansåg dock att pizzerians miss var skäl nog för att inte bevilja Danyar Mohammed förnyat arbetstillstånd – han skulle sparkas ut från Sverige. Migrationsdomstolen i Malmö kom senare till samma slutsats.

Annons

Men inte Migrationsöverdomstolen i sitt Luciabeslut. Domstolen slog fast att ”det vid den bakåtsyftande bedömningen av om anställningsvillkoren är uppfyllda inte går att bedöma villkoren månad för månad”, utan att man måste se till helheten och till arbetsgivarens seriositet.

Dessa kompetensutvisningar är direkt skadliga för Sverige.

Sedan Migrationsöverdomstolen slog de lägre instanserna på fingrarna har rättsläget förbättrats betydligt. I en ny granskning från i somras av Centrum för rättvisa konstaterades att efter Luciadomarna hade sju av åtta arbetskraftsinvandrare fått helt eller delvis rätt i domstol i de fall som rör mindre brister i anställningsvillkoren.

Ölbryggarna Peter Lincoln och Daniel Norlindh. Foto: Edis Potori

Annons

Därmed inte sagt att tokigheterna helt har upphört. Minns behandlingen av entreprenören och ölbryggaren Peter Lincoln i Hölö.

Tomas Karlsson: Helt befängt att Peter Lincoln visas ut från Sverige

I höstas beslutades att hans arbets- och uppehållstillstånd inte skulle förlängas. Han utvisades till USA. Lincolns brott bestod i att han under uppstarten av bryggeriföretaget Költur inte tagit ut lön, utan låtit pengarna stanna kvar i verksamheten.

Annons

Dessa kompetensutvisningar är direkt skadliga för Sverige.

Och tyvärr har Stefan Löfvens socialdemokratiska regering stått på hälarna allt för länge – engagemanget för att få problemet ur världen har saknats.

Annie Lööf och Centerpartiet har länge drivit på i frågan om kompetensutvisningarna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Lyckligtvis har Centerpartiet och Liberalerna varit engagerade i frågan. Och förnuftet återfinns i fyrpartiöverenskommelsen, där en punkt säger: ”Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas”.

Men lösningen kommer att dröja. Först ska en utredning tillsättas. Om två år, vid årsskiftet 2020/2021, ska nya regler finnas på plats och gälla.

Det är lång tid dit.

Samtidigt är inriktningen nu så tydlig att det inte längre finns utrymme för det godtycke som tyvärr ofta präglat Migrationsverkets bedömningar. Det är dags för en ny praxis – en som ska stoppa kompetensutvisningarna.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan