Annons

Annons

Annons

Debatt
Det är majoriteten – inte SD – som visar prov på ansvarslöshet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Södertäljes äldreomsorgsnämnd går mot ett minusresultat. Foto: Janerik Henriksson/TT

Annons

På kommunfullmäktiges dagordning den 26 november fanns ett ärende om huruvida äldreomsorgsnämnden skulle tillåtas gå med en förlust på 23,1 miljoner kronor i år eller ej. Det är inte något bagatellartat belopp men ändå betydligt lägre än de minus 50,2 miljoner i underskott som den kommunala hemtjänsten stått för under januari–september.

Majoritetens förslag om att tillåta detta underskott antogs. Sverigedemokraterna var det enda parti som reserverade sig mot beslutet i såväl kommunstyrelsen som fullmäktige.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Den kommunala hemtjänsten faller under äldreomsorgsnämndens ansvarsområde. Dess förluster sammanräknat med övriga nämndverksamheter ger ett sammanlagt underskott om 23,1 miljoner kronor. Hemtjänstsiffran 50,2 miljoner är dock mer uppseendeväckande.

I tjänsteskrivelsen anges som orsak till underskottet att ”verksamheten inte bedrivs tillräckligt effektivt” och att kostnaderna är för höga i förhållande till det arbete som utförs. Någon djupare förklaring än så anges inte, och det menar vi sverigedemokrater inte är något annat än uttryck för en upprörande nonchalans.

I såväl fullmäktige som i en ledarartikel av Tomas Karlsson (LT, 27 november) påstås att det skulle ha varit ”oansvarigt” av vårt parti att reservera sig mot beslutet att tillåta äldreomsorgen gå med underskott samt att vi inte bryr oss om våra äldre. Sanningen är den rakt motsatta.

Genom att inte godkänna förslaget från kommunledningen visar vi prov på ett avsevärt större ansvarsmedvetande än majoritetspartierna, som i stället föredrar att låta den verksamhet som de själva medger är ”ineffektiv” flyta på som vanligt. Det är heller inte första gången ett underskott av beskriven art noteras.

Att det är verksamheten i kommunens egen regi som svarar för underskotten gör att det kanske är dags att tänka om i fråga om äldreomsorgen i allmänhet och hemtjänsten i synnerhet

Annons

Majoriteten tycks se fullmäktiges ledamöter som nickedockor vars uppgift det är att slaviskt rätta sig efter kommunledningens förslag. I syfte att dölja de egna tillkortakommandena målar man upp en hiskelig djävulsbild av det enda parti som faktiskt kräver besked om de reella orsakerna till att de nämnda underskotten uppkommit.

Annons

Läs Tomas Karlsson: ... och då väljer SD att prata om annat

Det faktum att det är verksamheten i kommunens egen regi som svarar för underskotten gör att det kanske är dags att tänka om i fråga om äldreomsorgen i allmänhet och hemtjänsten i synnerhet, så att de externa aktörernas del av verksamheten utökas. Det skulle kunna leda till att vi själva får tid och möjlighet att bygga upp en effektiv och välfungerande äldreomsorg i egen regi.

Att det finns allvarliga fel och brister i organisationen vet vi inte enbart på grund av den onekligen nedslående ekonomiska redovisningen, utan också genom den kundundersökning som visat att våra äldre är mer nöjda med de externa aktörernas än med kommunens verksamhet. Detta måste tas på allvar, Boel Godner (S), Elof Hansjons (S), Tomas Karlsson och alla andra som anklagar oss för att vara ”ansvarslösa”.

De som är de verkligt ansvarslösa är de majoritetspartier som låtit de besvärande underskotten uppstå. Inte det parti – Sverigedemokraterna – som vill ha svar på vilka de orsaker som ligger till grund för den fallerande verksamheten är och därmed på riktigt visar att vi tar ansvar för våra äldre.

Annons

Beata Milewczyk (SD)

gruppledare

Marius Kawecki (SD)

ledamot i äldreomsorgsnämnden

Tommy Hansson (SD)

ledamot i kommunala pensionärsrådet

Debattartikeln kommenteras på ledarplats

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan