Annons

Annons

Annons

Majoriteten sätter ideologi före de äldres valfrihet

Text

Södertälje kommuns hemtjänstverksamhet går back med 65 miljoner kronor i år.

Bild: Jessica Andersson

Annons

Under den gångna mandatperioden, under styre av S, MP och V, har äldreomsorgen i Södertälje kommun inte fått den uppmärksamt samt den budget som är rimlig för att bedriva en kvalitativ och värdig vård och omsorg. Detta har medfört ett stort underskott på 23,1 miljoner kronor för 2018 vilket huvudsakligen beror på hemtjänsten.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Under mandatperioden har majoriteten ändrat förutsättningar för de tidigare fem privata utförarna av hemtjänst. Detta har inneburit att en privat entreprenör får 410 kronor per hemtjänsttimme medan den kommunala kostar 650 kronor per hemtjänsttimme.

Detta har inneburit att antalet privata aktörer som tidigare hade hemtjänst i kommunen har minskat från fem till två.

För dessa pengar hade privata aktörer kunnat leverera mycket mer kvalitativ hemtjänst.

Det totala underskottet för hemtjänsten i egen regi är 65 miljoner kronor inklusive effektivare schemaläggning, för dessa pengar hade privata aktörer kunnat leverera mycket mer kvalitativ hemtjänst.

Som om inte detta vore nog så har Socialstyrelsen i sin undersökning Öppna jämförelser rankat Södertälje kommun som en av landets sämsta kommuner inom äldreomsorg.

Vi moderater har alltid hävdat att äldres valfrihet är lika viktig som barnens när det gäller val av boende och hemtjänst. Barnen får välja skola men de äldre får inte välja annat än kommunen som utförare, med undantag av de få procent som två externa hemtjänstutförare har.

Annons

I årets budget från den styrande majoriteten – S, KD, C och MP – finns inte ett enda ord om hur man ska satsa på äldreomsorgen som man så storslaget aviserat.

Annons

En sak är att avsätta pengar, men hur skall dessa användas och om inga mål finns så finns det heller inget att följa upp. Denna satsning är enligt vårt förmenande bara en läpparnas bekännelse och saknar substans och reellt innehåll!

Anne-Marie Larsson (M)

Marita Lärnestad (M)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan