Annons

Annons

Annons

Att kunna välja fast husläkare är den viktigaste liberala vårdfrågan

Text

Dags för blodprov under läkarbesöket. Foto: Leif R Jansson/TT

Annons

Allmänheten önskar i stor utsträckning att få träffa samma läkare när man besöker sin vårdcentral. I en färsk studie, med cirka 2 000 deltagare, uppgav sex av tio att de inte har en ”fast läkarkontakt”, det vill säga att träffa samma läkare vid vårdbesöken. Av dem som inte hade en fast läkare ville åtta av tio ha en sådan.

Mest betydelsefullt med fast husläkare är möjligheterna till ett varmt och emotionellt kontaktklimat, vilket leder till förtroende och tillit, speciellt viktigt vid krävande behandlingar. Patienttryggheten ökar.

Med fast husläkare ökar också möjligheterna att ersätta fysiska besök med besök över nätet. Eftersom läkaren har lärt känna sin patienter blir det lättare att bedöma när det räcker med videokontakter. Här finns möjligheter att spara tid för både läkare och patient – och det skulle också göra att våra nu ansträngda akutmottagningar kan avlastas. Medel skulle kunna frigöras för satsningar inom vården utanför sjukhusen.

Annons

Annons

Specialiseringen inom vården, även om den är ofrånkomlig, har lett till att många patienter framför allt äldre har många olika vårdkontakter, något som kan bli oöverskådligt och förvirrande.

Den fasta husläkaren ska ges ett medicinskt helhetsansvar och ha den samordnande rollen.

Generellt sett har för närvarande primärvårdens läkare inte tillräckliga förutsättningar att ta den samordnande rollen, som är speciellt viktig då det gäller äldre patienter samt patienter med flera diagnoser. Orsakerna kan spåras till att primärvården bland annat präglas av ett otydligt mandat och uppdrag samt att det finns för få allmänläkare.

Liberalerna vill att den fasta husläkaren ska ges ett medicinskt helhetsansvar och ha den samordnande rollen. Att juridiskt reglera frågan om medicinskt ansvarig husläkare inom primärvården och koppla läkarens uppdrag att ta ett integrerat medicinskt ansvar till motsvarande befogenheter bör utredas skyndsamt.

Liberalernas sjukvårdspolitik bygger på en satsning på primärvården. På nationell nivå satsar vi 5,25 miljarder kronor under en treårsperiod på ett prestationsbaserat omställningsstöd till de landsting som bygger ut primärvården. Fastläkarreformen kompletteras med en satsning på vidareutbildning för att få fler allmänläkare och specialistläkare i allmänmedicin.

Annons

I Stockholms läns landsting har Liberalerna redan medverkat till att budgeten för husläkarverksamheten stärks med 425 miljoner kronor per år. Detta är alltså utöver den automatiska ökning som kommer i fast och rörlig ersättning när en mottagning får fler patienter och tar emot fler besök.

Annons

Reformbehovet är dock fortfarande stort och även om arbetet kommer att ta tid måste det starta omgående.

Anders Rylander (L)

kandidat till landstingsfullmäktige

Ninos Maraha (L)

kandidat till landstingsfullmäktige

Ann Westerberg (L)

kandidat till landstingsfullmäktige

Victor Zetterman (L)

kandidat till landstingsfullmäktige

Sibelle Colliander (L)

barnmorska och kandidat till landstingsfullmäktige

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan