Annons

Annons

Annons

Moderaternas sjukvårdspolitik drabbar Södertälje

Text

Sjukhuset i Södertälje.

Bild: Roger Stigell

Annons

Sedan 2006 styrs landstinget av Moderaterna tillsammans med de andra borgerliga partierna. Den bärande tanken i deras sjukvårdspolitik har varit – och är fortfarande – att privatisera vården genom så kallade vårdval. Detta vårdvalssystem har inneburit att rikare områden i länet har fått mer vård på medan andra – där behoven är större – har fått mindre vård. Södertälje har drabbats svårt av denna politik med nedläggningar som följd.

Sjukvården ska naturligtvis fördelas efter behov – inte efter patienternas plånböcker eller var företagen som levererar vård kan göra högst vinster. Vi behöver en landstingsledning som tar sitt fördelningspolitiska samhällsansvar.

Vårdvalen har i vissa avseenden lett till bättre tillgänglighet till vården och på vissa områden har köer kunnat minskas. Men vårdvalen har också fått ett antal negativa effekter. Vården i länet har blivit splittrad och svårorienterad. Det har också blivit mycket dyrt. Kostnadsökningarna inom vårdvalen har varit betydligt snabbare än den övriga sjukvårdens. Vad som är än värre är att vårdvalen har lett till en ökad ojämlikhet i tillgången till vård. Till detta ska läggas haverierna med nya Karolinska i Solna och olika upphandlingar av hjälpmedel. En dyster bild kan tecknas av en moderatledd landstingsledning som aldrig tar sitt ansvar. Dess företrädare solar sig gärna i glansen på fashionabla invigningsceremonier, men när det kommer till verkligheten för alla skattebetalare som har behov av vård har de en lika osviklig förmåga att gömma sig – att låta andra ta smällarna. Stockholms läns landsting är med god marginal Sveriges mest skuldsatta landsting och vår landstingsskatt är högst i landet.

Annons

Annons

För Södertäljeborna har effekterna av landstingsmoderaternas politik varit smärtsamt tydlig. Låt mig illustrera detta med tre exempel:

1) När den borgerliga majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 beslutade att halvera de öppna specialistmottagningarna inom hjärt- och kärlvården försvann med ett pennstreck den mottagning i Södertälje som har tagit emot 10 000 besök per år. I stället öppnades två hjärtspecialistenheter mitt i Stockholms innerstad.

2) När landstinget ville spara in 22 miljoner kronor på det förebyggande hälsovårdsarbetet var det hälsomottagningarna i Handen, Järva och Södertälje som fick läggas ned. Tre hälsomottagningar i områden med sämre generell allmänhälsa och lägre medellivslängd än på andra håll inom landstingsområdet.’

3. När ersättningsmodellen inte var tillräckligt bra tvingades barn- och mödrahälsovården i Hovsjö lägga ner, trots att det bland annat är av oerhört central betydelse att nyanlända mödrar snabbt får en god kontakt med svensk sjukvård. Trots att ansvarigt landstingsråd Ella Bohlin (KD) för två år sedan utlovade en ny ersättningsmodell för BVC har ingenting hänt för att förbättra situationen.

Vårdkedjan behöver förstärkas i Södertälje och kontakt och samverkan mellan landstingsfinansierade verksamheter behöver bli bättre.

Socialdemokraterna i Södertälje är arga. Landstinget måste prioritera verksamheter i hela länet och särskilt där behoven är som störst. Det ska finnas en god samverkan mellan kommunen och landstingets verksamheter inom sjukvården.

Annons

Landstingets finansiering av primärvården måste förstärkas. Vårdkedjan behöver förstärkas i Södertälje och kontakt och samverkan mellan landstingsfinansierade verksamheter behöver bli bättre. Vi ställer oss bakom det förslag som Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting tagit fram om att utreda en modell med en samlad vårdorganisation i landstingets regi.

De pågående diskussionerna om en privatisering av Södertälje sjukhus är oroande. Södertälje ska ha ett bra och väl fungerande akutsjukhus med en bred inriktning. Vi avfärdar med kraft förslaget om privatisering.

Boel Godner (S)

kommunstyrelsens ordförande

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan