Annons

Annons

Annons

Fredrik Thorslund: Ny kompetens vid kompetensutvisningar – Migrationsverket börjar lära sig

Text: 

Migrationsverkets praxis har fått läggas om efter prejudikatfall. Foto: Ludvig Thunman/TT

Annons

I slutet av förra månaden släppte rättviseorganisationen Centrum för rättvisa en rapport som granskar det ändrade rättsläget i fråga om så kallade "kompetensutvisningar". Rapporten, som bygger på över 1 000 beslut och domar i senare ärenden om arbetskraftsinvandring, är kvittot på vad som kan betraktas som en sjudande rättsskandal.

På luciadagen 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen dom i fallet Danyar Mohammed. Danyar, en pizzabagare från Jokkmokk, skulle utvisas på grund av att han under tolv månader tjänat 460 kronor för lite i lön till följd av en kollektivavtalsjustering som förbisetts av hans arbetsgivare.

Annons

Läs Tomas Karlsson: En pizzabagare fick ett absurt system på fall

Annons

Centrum för rättvisa, som drev Danyars fall, hade uppmärksammat att handläggningen hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna ofta följde ett likartat mönster. Bagatellartade misstag från arbetsgivarens sida, såsom i Danyars fall, ledde regelmässigt till att arbetstagaren utvisades från landet.

Den närmast drakoniska myndighetspraxisen godtogs inte av Migrationsöverdomstolen. Även om det finns skäl att vara uppmärksam på potentiellt oseriösa arbetsgivare som ägnar sig åt lönedumpning eller skenanställningar, fanns det inga rimliga skäl att tvångsmässigt utvisa arbetstagare på grund av rena formbrister i anställningsvillkoren.

En mer nyanserad bedömning ledde till att Danyar fick stanna kvar i Jokkmokk.

Danyar utkämpade en hård strid mot stelbent myndighetsutövning och vann en betydande seger som redan hunnit påverka många.

Nu, drygt ett halvår senare, går det att ana fallets genomslagskraft. Efter att Migrationsöverdomstolen ingripit och gett myndigheterna bakläxa har den andel fall där arbetskraftsinvandraren fått rätt mot Migrationsverket i domstol ökat med omkring 400 procent. Även hos Migrationsverket har utvisningsbesluten minskat, efter att man tvingats lägga om sina juridiska riktlinjer. Danyar utkämpade en hård strid mot stelbent myndighetsutövning och vann en betydande seger som redan hunnit påverka många.

Annons

Annons

Samtidigt lämnar den nya granskningen en fadd eftersmak i munnen.

Lika mycket som granskningen berättar om en seger för individens rätt, berättar den om en lång tid då myndigheter och domstolar uppvisat en flagrant likgiltighet mot densamma. En tid då man lutade sig tillbaka mot en löpande bandet-artad tillämpning av lagen och såg rakt förbi mer komplexa frågor om fri- och rättigheter, proportionalitet och rättssäkerhet.

Förhoppningsvis blir Danyars fall en påminnelse om att myndighetsutövare ibland måste lyfta blicken från sina egna navlar och ta ett ansvar för att lagen får genomslag, inte bara till sin ordalydelse, utan också till dess syfte och funktion.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan