Annons

Annons

Annons

Annons

Södertälje

Kulturdebatt: Öppna upp Castorscenen för fler scenkonstaktörer

19 april hölls en debatt på Oktoberteatern med politikerna i Kultur och fritidsnämnden. Det var på många sätt ett intressant samtal där våra lokala politiker fick lägga ut texten om sina visioner för kulturlivet i Södertälje. Men en viktig fråga som vi, representanter från både teater och musiklivet, tidigare lyft i bland annat en skrivelse till nämnden berördes inte – behovet av att Castorscenen öppnas upp för fler aktörer.

Representanter från Södertäljes teater- och musikliv vill att Castorscenen öppnas upp för fler aktörer. I dag nyttjas scenen av Oktoberteatern.

Bild: Elias Zazi

Annons

I "Handlingsplan för kulturen – Aktivitetsplan utifrån Kulturprogrammet 2019–2022" uttrycker kommunen behovet av att se över möjligheterna till en mindre scen som kan härbärgera "de "små" program som i dag tvingas läggas på Estrad i brist på annat". Vi föreslår att kommunen från och med 2019 tar över ansvaret för Castor i syfte att tillgängliggöra den för fler aktörer. Vi är övertygade om att det kommer leda till att teatern används mer och besöks av en större och bredare publik.

Läs också: Runeborg: Mankan har alldeles rätt

Annons

Annons

I Södertälje finns det ett antal scenkonstaktörer som är i behov av en mindre teaterlokal med ljus och ljud för mer intima konserter och föreställningar. Södertälje stadsscen är hårt bokad av kommunens egna verksamhet, den är stor och framförallt kostsam. Det finns ingen lösning i sikte inom närmaste tiden för att ersätta funktionen Sagateatern fyllde för mindre produktioner.

Bo Lindell, Lena Lindell och Hans Qviström i föreställning "Vem är rädd för Kontodonten?"

Bild: Elias Zazi

Snart ska Kulturprogrammet och tillhörande aktivitetsplan upp i nämnden. Där sätter kommunen upp målet att Södertälje ska bli en nationellt ledande kulturstad. Det är naturligtvis en vision vi delar. Vi anser dock att nuvarande resursfördelning av både bidrag och lokaler behöver ses över för att kulturlivet ska kunna ges nya möjligheter och utvecklas, och då är frågan om Castorscenen central. Oktoberteatern är genom sitt nuvarande avtal med kommunen den största bidragsmottagaren i kulturlivet och avtalet innebär en ensamrätt på Castorteatern.

Läs också: Sofia Aldestorm: Oktoberteatern måste förändras

Det är alltså Oktoberteatern som beslutar om vilka som utöver Oktoberteatern själva får nyttja Castorscenen samt hur mycket det ska kosta. Kommunen ger Oktoberteatern cirka 3,5 miljoner för att finansiera verksamheten vilket innefattar bidrag till hyran av Castor, utöver det har Oktoberteatern även stora bidrag från Kulturrådet och Landstinget.  Oktoberteatern drar i sin tur, genom uthyrning av lokalen till andra inte lika resursstarka verksamheter, in pengar till sin verksamhet.

Annons

Annons

För att nå målet om en ledande kulturstad som kommunen sätter upp, behöver vi hjälpas åt och använda de resurser vi har på bästa sätt. En kommun som menar allvar med sina visioner om att utveckla sitt kulturliv bör inte betala för en scen som är underutnyttjad. Nuvarande situation blir i praktiken en bromskloss för andra verksamheter i behov av scen samt ett hinder för utveckling av kulturlivet.

Livet bitch föreställning "Dom där tjejerna" sattes upp på Estrad.

Bild: Monika Nilsson Lysell

Det är också ett problem att skattebetalarna investerar så mycket pengar utan att få ut maximalt med kultur. Det har talats om ett Kulturhus och om en ny scen på Orionkullen till STA vilket skulle vara till gagn för oss alla. Men än så länge är det långt till att något av detta står klart. Och i väntan på fler spelplatser i Södertälje behöver vi dela på det vi har.

Vi som skriver under det här debattinlägget representerar verksamheter som, liksom kommunen, tror att vi har alla möjligheter att lyckas med de högt uppsatta målen Kulturprogrammet sätter upp för kulturen i Södertälje och ser att även vi har en del av ansvaret för att det ska lyckas.

Läs också: Oktoberteatern jobbar för framtiden

För att nå målet måste förutsättningarna för lokal scenkonstproduktion vara mycket bättre – för att skapa scenkonst behövs en scen helt enkelt! Genom att fler kulturaktörer (både vi redan befintliga, men även nya som förhoppningsvis tillkommer) fick tillgång till Castorscenen samt att denna förvaltades av kommunen skulle en utveckling vara möjlig. Självklart är Oktoberteatern även med denna modell en del av Castorscenen och spelar sina föreställningar, på samma villkor som andra aktörer.

Annons

Annons

Vi hoppas att kommunen förstår och vill förbättra förutsättningarna för scenkonsten och musiklivet genom att se över hur Castorscenen kan utnyttjas till fullo.

I Södertälje finns behov av en mindre teaterlokal med ljus och ljud för mer intima konserter och föreställningar, menar insändarna.

Bild: Elias Zazi

Sandra Karlung, Södertälje Teateramatörer

Gustav Asplund, Södertälje Teateramatörer

Gustav Gälsing, Södertälje Teateramatörer

Grete Havnesköld, Livet Bitch!

Johanna Thor, Livet Bitch!

Iman Keise, Livet Bitch!

Clara Asplund, Livet Bitch!

Demir Aho, Mezzopotelge

Gabriel Masso Mezzopotelge

Orshina Al-Chammas, Mezzopotelge

Michel Issa, Mezzopotelge

Yaakob Danho, Mezzopotelge

Anders Byström, Musikteater 89

Bo Lindell, Musikteater 89

Lena Lindell, Musikteater 89

Kersti Olin, Musikteater 89

Anna Johansen, Musikteater 89

Martin Lindberg, Musikteater 89

Hans Qviström, Regissör

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan