Annons

Annons

Annons

Upprustningen av Fornhöjden

Telge bostäders agerande gör oss oroliga

Text

Telge bostäder har lämnat hyresförhandlingarna.

Bild: Tomas Karlsson

Annons

Det är väl känt att kostnaden för upprustning av Telge Bostäders hus i Fornbacken har skenat. Budgeten har överskridits med i storleksordningen en kvarts miljard kronor. En revisionsbyrå har granskat upprustningsavtalet med Skanska och funnit allvarliga brister i alla skeden av projektet.

Krav har i debatten rests på bolagsstyrelsens ansvarstagande och till och med avgång – bland annat av Staffan Norberg (V) och av Moderaterna i olika debattinlägg.

Annons

Annons

En fråga som tidigare hamnat i skymundan är vilka konsekvenser den skenande kostnaden i Fornbacken får för oss hyresgäster i Södertälje. Marita Lärnestad och Anne-Marie Larsson, båda (M), skriver dock i sitt inlägg (LT, 17 maj) att ”250 miljoner kronor… är oerhört mycket pengar som borde ha använts till yttre och inre underhåll för Telge Bostäders hyresgäster.”

I LT 19 maj uttrycker företrädare för fyra oppositionspartier sin oro över att vi hyresgäster ska tvingas sota för Fornbackenkatastrofen i form av kraftiga hyreshöjningar. Gott och väl att politiken till sist har fått upp ögonen för vad som kan drabba oss hyresgäster när höstens val närmar sig.

Vi hyresgäster är oroliga. Hur kommer kvartsmiljarden i underskott i Fornbacken att påverka våra framtida hyror och vårt underhåll?

Telge bostäder har nu frånträtt årets hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen. Man lade ett orimligt högt utgångsbud på 3,7 procent och valde, då Hyresgästföreningens motbud var markant lägre, att i stället för fortsatta förhandlingar överlåta till den partssammansatta hyresmarknadskommittén att besluta.

Vi hyresgäster är oroliga. Hur kommer kvartsmiljarden i underskott i Fornbacken att påverka våra framtida hyror och vårt underhåll? Många av oss är missnöjda med nuvarande bostadsstandard och kräver att upprustningsinsatser inte ska skjutas på framtiden.

Annons

Annons

Klara besked efterlyses: Hur kommer vi att drabbas av Telge bostäders kostnader? Leder de till brister i underhåll och i rot-insatser? Blir kraven ännu högre på framtida hyreshöjningar? Varför har ingen information getts oss, inga lugnande besked? Kanske finns inga sådana att ge?

Staffan Olsson

hyresgäst Telge bostäder och medlem i Hyresgästföreningen

Inbäddat innehåll

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan