Annons

Annons

Annons

Sundsvik växer

Tomas Karlsson: Nykvarn borde tänka till kring kollektivtrafiken

Text

Buss 780 på väg mot Nykvarn.

Bild: Tomas Karlsson

Annons

När Nykvarns kommun mejslat fram planerna för att bygga bostäder vid Sundsviks ängar och norr om Sundsörsviken, närmare 400 bostäder totalt, finns ett stycke om kollektivtrafiken med i handlingarna som är av intresse.

Där står att det nya bostadsområdet ”bedöms delvis ligga inom ett kollektivtrafiknära läge” samt att ”om all bebyggelse byggs som planerats i 'Stråkstudie Sundsvik' kan turtätheten troligen ökas till Sundsviksområdet”.

Annons

Annons

Vid sitt sammanträde nu i maj klubbade kommunstyrelsen planbeskedet för Sundsörsviken, Sundsviks ängar har kommit längre.

Tidigare på detta möte behandlade exakt samma kommunstyrelse även ett förslag från landstingets trafikförvaltning om förändringar i SL-trafiken som bland annat rör just Sundsvik.

Trafikförvaltningen vill på prov testa så kallad anropsstyrd trafik på några linjesträckningar som i dag har få passagerare. Det gäller för Nykvarns del busslinjerna 778 och 782 – från Värsta backe till Sundsvik respektive Nygård.

Anropsstyrd trafik är ett slags färdtjänst för kollektivresenärer som råkar bo i spenaten. Inga bussar ska längre köra på sträckan, utan det blir förbeställd taxi som gäller. Resenären måste vara ute i god tid och förbeställa en taxi. Det kräver framförhållning, att åka buss av ren spontanitet går icke.

Taxin kommer till den närmaste busshållplatsen, dit bussen alltså inte längre kör, för att skjutsa resenären till en busshållplats som fortfarande har SL-trafik.

Allt annat är lika. Det är tidtabellens avgångar som gäller – nuvarande hållplatser och linjesträckning likaså.

Från korsningen på Gamla Strängnäsvägen är det fyra kilometer till Sundsvik. Foto: Paola N Andersson

I detaljplaneunderlaget där Nykvarn spekulerade i en trolig turtäthetsökning till Sundsvik utgick man från 2015 års tidtabell. Då fanns elva turer på vardagar med buss 778 eller 782. Nu skriver vi 2018 och antalet turer på vardagar har sjunkit med nästan hälften till sex stycken till Sundsvik och sju turer därifrån.

Annons

Annons

Och Nykvarn talar denna gång inte i termer om fler turer, inga sådana krav framförs. I sitt remissvar till trafikförvaltningen ställde sig Nykvarns kommunstyrelse i stället ”positivt till förslaget med anropsstyrd trafik då det ökar möjligheten till att behålla antalet avgångar”.

När Sundsvik ska exploateras talas om möjlighet till ökad turtäthet – när anropsstyrd trafik ska testas tycks detta vara det enda hoppet för att kunna behålla avgångar.

Märkte du skillnaden? När Sundsvik ska exploateras talas om möjlighet till ökad turtäthet – när anropsstyrd trafik ska testas tycks detta vara det enda hoppet för att kunna behålla avgångar.

Huruvida anropsstyrd trafik verkligen ökar möjligheten att behålla avgångar ska vi låta vara osagt, testet får genomföras och utvärderas först.

Däremot torde fler bostäder (och därmed fler invånare) rimligen öka underlaget för vettig kollektivtrafik betänkligt. Och varje kommun med självaktning borde kämpa med näbbar och klor för att de egna invånarna ska ha tillgång till sådan.

Ur hållbarhetssynpunkt måste det finnas alternativ till bilen även för den som bor perifert – inte minst för barn och ungdomar. Nykvarn tycks dessutom själva ha insett detta i efterhand när det gäller ett annat av kommunens färskaste bostadsområden, Rimsjöhöjden, dit man nu försöker få landstinget att dra en SL-linje.

När det gäller just bussresandet till och från ett kraftigt växande Sundsvik bör på sikt även andra tankar prövas. Blott sex sju bussavgångar per vardag (eller tre på helger) är så få att kollektivtrafiken aldrig kommer utgöra ett realistiskt alternativ till bilen. Och man hamnar i ett moment 22 – är det för få som åker minskar turtätheten, är turerna för få väljer människor bort bussen.

Annons

Annons

20 minuter med bil mellan Sundsvik och Södertälje – men bussresan kan ta över en timme. Karta: Google

Särskilt besvärande blir det då restiden upplevs som mycket lång, inte minst för att man tvingas till ett bussbyte vid Värsta backe eller inne i Nykvarns centrum.

Exempelvis tar den sista vardagsturen mellan Södertälje centrum och Sundsvik, som avgår redan klockan 17.44, hela 69 minuter. Jämför det med de 20 minuter som en bilresa tar – oavsett om du åker sydost via Turinge eller nordost via Enhörna.

En strategiskt tänkande kommunledning borde på sikt lobba för kortare restider, kanske med inslag av direktbussar utan byte vid Värsta backe. Men också våga tänka tanken att införa en linjesträckning som tillåts korsa kommungränsen och gå direkt till Södertälje via Enhörna och Lina.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan