Annons

Annons

Annons

Tack Centerpartiet och Miljöpartiet för ert engagemang i de ensamkommande flyktingarna

Text: 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Miljöpartiets båda språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Foto: TT

Annons

Regeringen har nu fattat beslut om att ge cirka 9 000 ensamkommande, de flesta från Afghanistan, möjlighet till en ny prövning för att få tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och i vissa fall för arbete. Jag tolkar det som att detta ska ske i en positiv och seriös anda som motvikt till tidigare asylprocess.

Miljöpartiet har gjort en närmast heroisk insats för att driva igenom förslaget i regeringen – det ska också sägas att Socialdemokraterna efter mycket vånda ställt upp på förslaget. Centerpartiet har gjort en lika heroisk insats, trots oerhört stort motstånd från alla allianskollegor och olika formella invändningar har partiet ändå beslutat att godkänna förslaget.

Den aktuella gruppen kom till Sverige hösten 2015 efter att både Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) högtidligt förklarat att vi ”ska öppna våra hjärtan” respektive "bygger inga murar". De var vid ankomsten till Sverige övertygade om att de skulle bli välkomnade. Sedan blev asylprocessen en chock för alla – de hade inte räknat med att bli beskyllda för att ljuga både om ålder och vad de varit med om.

Annons

Annons

Utgångspunkten i förhören är att flyktingen ljuger om sin ålder och vilka hot han utsatts för. Om han skulle ha någon form av handling som styrker hans ålder så anses det oftast förfalskat.

Flertalet partihögkvarter i Stockholm tycks inte ha kommit i närkontakt med hur rättsprocessen fungerar. I alla andra rättegångar finns det en åklagare som har bevisskyldigheten. När det gäller asyldomarna är det i stället de anklagade som har bevisbördan, vilket är helt obegripligt i ett rättssamhälle som Sverige säger sig vara.

Ofta sker förhöret på Migrationsverket av en handläggare som sedan överlämnar ärendet till en så kallad beslutsfattare som ofta inte träffat personen i fråga. Utgångspunkten i förhören är att flyktingen ljuger om sin ålder och vilka hot han utsatts för. Om han skulle ha någon form av handling som styrker hans ålder så anses det oftast förfalskat.

Migrationsdomstolarna bekräftar i 90 procent av fallen bara verkets tidigare beslut.

Jag har varit med och lyssnat när vår ”son” i detalj i domstolen beskrivit de övergrepp och hot han utsatts för och som gjorde att mamman redan samma natt skickade iväg honom till en smugglare som sedan med kollegor skötte den tuffa resan till Tyskland, som bland annat ingrep klättringar över ett högt, delvis snöklätt, gränsberg och livsfarlig gummibåtsresa över Medelhavet.

Allt som berättas i domstolen klassas dock som så kallade ”utvidgningar” om inte Migrationsverket protokollfört exakt samma sak i sitt förhör. Migrationsdomstolen dömer sedan regelmässigt enligt Migrationsverkets första dom. Migrationsöverdomstolen som är tredje instans avvisar nog prövningstillstånd i 99 procent av fallen.

Annons

Annons

För ett år sedan fanns det över 120 ensamkommande barn och ungdomar enbart från Afghanistan i Södertälje. Nästan alla blev under 2017 uppdömda i ålder och de som inte kunde hitta "hem och föräldrar” som på ideell bas tog in dem i sina hem fick flytta till nya orter som anvisades av Migrationsverket.

Cirka 40 finns nu kvar i Södertälje. Det positiva är att civilsamhället, det vill säga vi vanliga medborgare vaknat till liv med stort engagemang och ett stort antal – minst 40-50 personer har fått hem i familjer i Södertälje. Familjerna får ingen ersättning och ungdomarna blir som familjemedlemmar.

Flertalet gick på Wendela Hebbe-gymnasiet. Successivt har de sedan när de fått tillräckliga kunskaper i svenska fått flytta över till Morabergs studiecenter, där de ska läsa in hela högstadiet på ett år. Det är mycket krävande studier i tolv ämnen. De måste klara betyg i minst åtta ämnen för att kvalificera sig till de vanliga gymnasierna, några klarar till och med 12 betyg vilket krävs för de mer teoretiska gymnasierna.

Som Södertäljebo är jag mycket stolt över vilket fantastiskt arbete lärare, studievägledare, kuratorer, skolsköterskor och rektorer gör för eleverna som samtidigt genomgår en tuff asylprocess och behöver mycket moraliskt och psykologiskt stöd för att hålla modet och humöret uppe.

Nu får vi bara hoppas att regeringsbeslutet håller hela vägen – det vill säga antas i riksdagen och att Migrationsverket tillämpar det på avsett sätt. Då kommer denna grupp med både studie- och arbetsvilja att bli en stor tillgång i Sverige. Kanske kan många om tio år flytta tillbaka till ett ”nytt” Afghanistan och göra stora insatser för sitt land där.

Lars Fränne

Södertälje

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan