Annons

Annons

Annons

Återinför inte Lov-djungeln

Text

Debattören skriver att den valfrihet som äldre efterfrågar gäller främst att få påverka vad man ska ha hjälp med av hemtjänsten.

Bild: Simon Gunnholt

Annons

Den borgerliga alliansen vill återinföra Lov (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten i Södertälje från och med 1 november 2018. Alliansens motiv är att de äldre ska kunna välja utförare av stöd och service i hemmet.

Under den korta tid som Lov tillämpades i kommunen växte privata företag som erbjöd hemtjänst upp som svampar ur jorden. De äldre skulle välja i en skog av utförare, där det var svårt att få överblick.

En del av företagen var inte så nogräknade utan lät sig lockas att fuska för att lura kommunen på pengar. Tre stora härvor av brott, två som gällde hemtjänst och en som gällde personlig assistans, hamnade inför domstol och ledde till fängelsedomar. Och mycket talar för att dessa fall inte var de enda.

Annons

Ingrid Hjalmarsson, utredare på Äldrecentrum, sa 2013 efter att ha granskat några år med Lov inom Stockholms stads hemtjänst att det de äldre främst vill välja är vilken person som kommer från hemtjänsten och vad denna person ska hjälpa en med. Men där ger Lov inte den äldre någon ökad makt.

Annons

De borgerliga i Södertälje är tydligt medvetna om de avigsidor med fusk som förekom med Lov i Södertälje fram till för ett par år sedan. De skriver nämligen att det, om Lov ska återinföras ”... krävs en kvalitetssäkring och en gedigen kravlista vid certifiering av hemtjänstföretag. För att minimera risken för att oegentligheter ska uppstå vill vi inrätta en oberoende kvalitetsenhet.”

Som det nu är utförs det allra mesta av hemtjänsten i Södertälje av kommunen själv och en viss andel av tre privata entreprenörer som antagits genom upphandling. Det ger förutsättningar för en mer välplanerad drift där det blir mindre dubbelarbete och färre onödiga resor härs och tvärs än om stort antal olika firmor ska utföra hemtjänst i samma delar av stan.

Man bör också lägga resurser på en bra arbetsmiljö med genomtänkta arbetsscheman som gör att personalen trivs och vill stanna i jobbet.

I stället för att behöva bygga upp stora kontrollapparater för att hålla koll på en massa privata företag kan kommunen lägga kraft på att utveckla kvalitet i hemtjänsten i sin egen och i de fasta entreprenörernas regi. Bland annat så att de äldre erbjuds god valfrihet i fråga om vad man vill ha hjälp med. Att få välja vilket företag som utför hemtjänsten är då inte så viktigt.

Annons

Annons

Man bör också lägga resurser på en bra arbetsmiljö med genomtänkta arbetsscheman som gör att personalen trivs och vill stanna i jobbet. Då kan det bli förutsättningar för att de äldre som har hemtjänst oftare får möta samma personal, så att personal och vårdtagare känner varandra rätt väl och personalen blir bättre bekant med varje vårdtagares behov och önskningar.

Den ordning som Södertälje numera tillämpar ger också förutsättningar för en bra personalutbildning. Vilket är en stor fördel för vårdtagarna.

Låt oss slippa komma tillbaka till Lov-djungeln.

Bosse Elmgren

socialdemokrat i Södertälje

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan