Annons

Annons

Annons

Tomas Karlsson: Södertälje kommuns ineffektivitet i hemtjänsten slår mot kvinnorna

Text

Södertälje kommuns hemtjänst i egen regi gick 49 miljoner kronor back i fjol.

Annons

Just denna dag den 8 mars står kvinnors villkor i fokus. Med all rätt. Det är bra att det på Internationella kvinnodagen sätts ett extra starkt strålkastarljus på dubbelarbetet, lönediskrimineringen, de nästintill systematiska missförhållanden som #metoo-rörelsen avslöjat, våld i nära relationer, andra trygghetsfrågor, sexualiseringen av kvinnokroppen, ojämlikheten i uttaget av föräldradagar, könsfördelningen i chefspositioner och styrelserum, att flickor oftare lider av psykisk ohälsa än pojkar och mycket, mycket mer.

Samhället är inte jämställt. Och om det ska bli det borde alla dagar vara kvinnodagar.

När det gäller arbetslivet finns det några yrken som är kvinnodominerade. De kännetecknas ofta av att de är offentligt finansierade, att sjuktalen är högre och lönerna lägre.

Annons

För dig som är prenumerant och pluskund [+]: Äldreomsorgen i Södertälje går plus – efter att hemtjänsten sparat nära 50 miljoner kronor

Annons

Hos Södertälje kommuns olika förvaltningar finns det en som absolut passar in i den bilden – social- och omsorgskontoret. Det är ett stort kontor. En titt i dess personalbokslut visar att drygt 2 000 av kommunens totalt 5 500 anställda arbetar inom social- och omsorg – och 85 procent av dem är kvinnor.

Kontorets kvinnor har ett sjuktal på 8,6 procent (mätt i antalet sjukdagar i förhållande till den ordinarie arbetstiden), jämfört med 4,9 för männen. Social- och omsorgskontorets kvinnor har även högre sjukfrånvaro än sina medsystrar på kommunens övriga förvaltningar.

Snittlönen för samtliga anställda på social- och omsorgskontoret – från chefer till vårdbiträden – låg vid årsskiftet på 27 881 kronor per månad. Det är 3 000 kronor lägre än snittet för samtliga kommunanställda.

Att vara flexibel och göra jobbet effektivt är nyckeln för att verksamheten ska ge vinst.

Hemtjänsten utgör en stor del av social- och omsorgskontorets verksamhet. Den är också ett ekonomiskt svart hål – hemtjänsten i egen regi visar röda siffror år efter år. För 2017, när hela äldreomsorgen gick plus 30 miljoner, blev resultatet för kommunens egen hemtjänst minus 49 miljoner kronor. Detta eftersom – som det står i äldreomsorgsnämndens årsrapport – man inte har lyckats anpassa sin bemanning till ett minskat antal hemtjänsttimmar som ska utföras.

Annons

Inbäddat innehåll

Annons

49 miljoner kronor back är historiskt uselt. Och extra illa blir det när de privata utförare som på nåder får utföra en allt mindre andel av hemtjänsten i det rödgröna Södertälje har klarat av att anpassa sin verksamhet till den minskade volymen. Företagen Attendo, Trea och Eveo är dessutom klart bättre än kommunen på att ge brukarna den hemtjänst de har blivit beviljade.

Läs även denna ledare av Tomas Karlsson: Den bästa hemtjänsten drivs inte av kommunen

Att vara flexibel och göra jobbet effektivt är nyckeln för att verksamheten ska ge vinst. De från vänsterhåll så förhatliga v-ordet är nyckeln för att privata företag ska kunna fortleva, anställa personal, betala ut löner och bedriva sin verksamhet.

Lenita Granlund, socialdirektör i Södertälje kommun. Foto: Janne Näss

När socialdirektör Lenita Granlund intervjuas av LT yppar hon orden "Vi har ingen ambition att gå plus". Uttalandet handlar inte om hemtjänsten specifikt, men de ger ändå en talande bild av den oambitiösa ineffektivitet som ständigt präglar kommunens egen hemtjänst. Det är trots allt skattemedel vi talar om – ett minus är ett minus och det ska betalas någonstans.

I förlängningen slår detta mot de anställda kvinnorna. Frågan måste ställas: Vad hade de 49 miljoner kronorna enbart i fjol kunnat användas till i stället? Eller de mångmiljonförluster som vi sett tidigare år? Pengar som kanske hade kunnat gå till att minska sjuktalen, höja löneläget – och därmed kunna locka fler att anställa i detta kvinnodominerade yrke.

Gör vinst i välfärden.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan