Annons

Annons

Annons

Tomas Karlsson: Mörkret har lagt sig över Södertäljes äldreomsorg

Text

Heijkensköldska gården. Foto: Paola N Andersson

Annons

Det är en mycket mörk bild som personalen på det kommunala vård- och omsorgsboende Heijkensköldska ger i LT. Dels om ohållbara arbetsförhållandena, dels om vården och omsorgen som de ger de dementa på boendet.

För dig som är pluskund [+]: Dementa drogas och lämnas ensamma för att dö – nu slår vårdpersonalen larm

Personal berättar om scheman utan sammanhållen ledighet, om underbemanning, om att facket inte lyssnar och om kollegor som är på väg in i väggen eller äter ångestdämpande.

De talar också om hur de boende får lugnande medel – tiden för aktiviteter eller ens att sitta ned en stund och prata med de äldre finns inte och då drogas de i stället.

Annons

Annons

För pluskunder och prenumeranter [+]: Trots larmet från de anställda: ”Södertälje har god kvalité i sin äldreomsorg”

I Socialstyrelsens årliga granskning Äldreguiden för 2017 sticker Heijkenköldska ut bland Södertäljes vård-, demens- och omsorgsboenden. På följande frågor har boendet absolut lägsta betyg – och ligger högst ofta långt under övriga boenden:

• Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten (högsta betyg var 92 procent, mot 67 procent på Heijkensköldska).

• Äldre personer som tycker att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dem (högsta betyg 82 procent, Heijkensköldska 46)

• Äldre personer som tycker att de alltid eller oftast kan påverka när de får hjälp av personalen (högst 75 procent, Heijkensköldska 40).

• Äldre personer som tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras (högst 87 procent, Heijkensköldska 50).

• Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som det här äldreboendet erbjuder (högst 80 procent, Heijkensköldska 36).

• Äldre personer som alltid eller oftast upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen på det här äldreboendet (högst 90 procent, Heijkensköldska 52).

Personalens vittnesmål ihop med de direkt usla resultaten i Äldreguiden måste föranleda särskilda åtgärder från äldreomsorgsansvariga politiker och tjänstemän i Södertälje kommun. Kalla det extra tillsyn eller kriskommission eller vad som helst, men det bör ske här och nu.

Annons

Annons

Det finns inte tid att vänta in vad den av kommunen nytillsatta grupp kommer fram till som ska titta på hur arbetsvillkoren inom äldreomsorgen ska kunna förbättras.

Det tar att på telefon kunna höra när en människa är riktigt, riktigt rädd. Den känslan, den rädslan, sitter kvar i dig även när du lagt på.

Det finns också annat som är riktigt illa – kanske den svartaste svärtan i den mörka bilden från Heijkensköldska. För det går inte att nog mycket visa uppskattning till de personer som nu väljer att berätta i LT. De visar stort mod.

Som så ofta – för att inte säga alltid – när kommunanställda i Södertälje vågar träda fram och berätta om missförhållanden sker det under anonymitet. Eftersom, vilket personalen själva anger, de är rädda för repressalier från arbetsgivaren.

Vi skriver alltså 2018 i Södertälje kommun.

Glöm inte att de som offentliganställda har grundlagsskyddad meddelarfrihet och att journalister är skyldiga att skydda sina källor – ändå känner Södertäljes kommunanställda sig så rädda för sina överordnade.

Det borde göra dig som kommuninvånare och skattebetalare heligt förbannad.

Och då ska du veta att LT har pratat med andra personer, också anställda på boenden inom den kommunala äldreomsorgen i Södertälje som också velat berätta men som till slut backat. De törs inte, inte ens anonymt.

Det tar att på telefon kunna höra när en människa är riktigt, riktigt rädd. Den känslan, den rädslan, sitter kvar i dig även när du lagt på. Och det är inget annat än skamligt att våra medmänniskor ska behöva känna så när de utför sitt arbete. I kommunal verksamhet, i ett så viktigt arbete som att ta hand om våra äldre – en av välfärdens hörnstenar.

Inbäddat innehåll

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan