Annons

Annons

Annons

Södertälje

Den bästa hemtjänsten drivs inte av kommunen

Om det finns någon politisk kamp mellan de politiska blocken i Södertälje som är såväl ideologisk som långvarig, så är det den om hemtjänsten i kommunen.

Bakgrunden kan du.

Efter att på försök ha tillåtit att ett fåtal privata utförare fick bedriva hemtjänst i centralorten kom partierna för fem år sedan överens om att fullt ut tillåta konkurrens. Kommunen införde Lov, lagen om valfrihetssystem – ett beslut som i efterhand inte går att beskriva som annat än naivt.

Detta berodde på fler saker. En var att de krav som skulle gälla för de privata hemtjänstföretag som skulle etablera sig var otydliga bland annat vad gäller anhöriganställningar, ett annat var att kommunen inte tagit höjd för att ha en fungerande kontrollfunktion för att se att avtalen efterlevdes.

Annons

Läs mer: Så vill Godner (S) stävja bedrägerier inom hemtjänsten

Annons

Men det var inte det enda. Den kraftigt ökade efterfrågan av hemtjänst tog de ansvariga på sängen. Möjligheten att få välja utförare gjorde att många Södertäljebor som förut aldrig haft hemtjänst eller ens vetat om att de hade rätt till detta – inte minst från den assyrisk/syrianska gruppen – plötsligt anmälde sitt intresse. Människor som tidigare hade förlitat sig på att släktingar (oftast kvinnor) skulle stanna hemma från arbetsmarknaden för att ta hand om och vårda dem insåg nu att de faktiskt kunde ha rätt till hemtjänst (efter sedvanlig biståndsbedömning från kommunal handläggare) precis som alla andra.

In i denna nya sköna verklighet klev också ett par aktörer som insåg att det fanns pengar att tjäna – och rättsväsendet har sedan fått ägna tid, kraft och stora ekonomiska resurser åt att bena i deras förehavanden.

Kostnaderna skenade – och kommunledningen kände att man inte hade kontroll över situationen. Till slut drog Södertälje i handbromsen. 2014, efter knappt två år med Lov, skrotades systemet. I stället infördes ett system med upphandling enligt Lagen om upphandling, LOU.

Läs mer: Därför beslutade kommunen om hemtjänst enligt offentlig upphandling

Och sedan dess har de politiska blocken parkerat i varsin skyttegrav.

• De rödgröna har uppfunnit ett fördelningssystem där ett fåtal alternativa utförare får vara med, och där Södertäljeborna i praktiken inte fritt kan välja utförare utan får ta den som står till buds.

Annons

Annons

• Alliansen tycker att brukarens frihet att välja är det viktigaste och vill därför återinföra Lov, men denna gång med fungerande kontrollfunktioner.

Den senaste striden i detta krig – om man nu verkligen ska nyttja sådana metaforer om ett hyggligt civiliserat meningsutbyte – avgjordes vid måndagens fullmäktigemöte. Den rödgröna majoriteten drev då, inför kommande upphandling, igenom att beskära människors valmöjlighet ytterligare. Detta genom att minska antalet privata utförare från fem till fyra och dessutom utöka den andel av hemtjänsten som kommunen ska utföra i egen regi till 60 procent mot dagens 55.

debattplats motiverar kommunalråden Boel Godner (S), Ewa Lofvar Konradsson (MP) och Staffan Norberg (V) detta – och nyttjar till och med ordet kvalitet i sin argumentation för att kommunen ska ta en större del av kakan.

K-ordet blir lustigt när man ser på hur de olika utförarna utför sitt uppdrag.

Kostnadskontroll och utförandegrad är några kvalitetsmått av flera. De slår effektivt hål på den rödgröna myten om att allt skulle vara bra bara för att det drivs i offentlig regi.

Kommunen konstaterar i sina egna granskningar att de privata utförarna klarar av att driva sin verksamhet effektivt och med god kostnadskontroll. Skattebetalarna får valuta för pengarna. Kommunens hemtjänstverksamhet däremot går mot ett underskott på ett åttasiffrigt belopp.

Annons

För dig som är pluskund [+]: Kommunens hemtjänst räknar med underskott på 24,3 miljoner kronor "Det pågår en översyn"

Annons

Man kan också se på andra variabler.

Tack vare den nya digitala tids- och insatsregistrering som införts inom hemtjänsten går det att se hur de olika utförarna klarat av att utföra sina insatser.

I augusti månad låg de fyra privata bolagen (Eveo, Aleris, Attendo och Trea assistans) på mellan 99 och 93 procent när man jämför utförd tid med beviljad tid. Södertälje kommuns hemtjänst i egenregi var inte ens i närheten – den utförde 69 procent av den beviljade tiden.

Kostnadskontroll och utförandegrad är några kvalitetsmått av flera. De slår effektivt hål på den rödgröna myten om att allt skulle vara bra bara för att det drivs i offentlig regi. Så är det inte.


Tomas Karlsson

08-550 921 33
tomas.karlsson@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan