Annons

Annons

Annons

Dygnetrunt-öppna vårdcentraler är i grunden bra och inte ny idé

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt inledde årets politikervecka i Almedalen.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Man brukar ju säga att även en klocka som stannat går rätt två gånger om dygnet. Det är ett uttryck som passar när Jonas Sjöstedts Almedalsframträdande ska kommenteras. Han stora utspel handlade om vården, en fråga som tydligt börjat ta plats även i den nationella politiska debatten, trots att ansvaret för vården till största delen ligger på regioner och landsting.

Sjöstedt lanserade idén om att vårdcentraler skulle ha öppet dygnet runt och att sjukhusens akutmottagningar på det sättet skulle avlastas. Idén är i grunden bra och inte ny, även om Jonas Sjöstedts presentation påminner om reflektionen i en skrattspegel. Man känner igen det man ser, men det är inte riktigt den rätta bilden.

Annons

Annons

En av de viktigaste utredningarna på sjukvårdens område är Göran Stiernsteds utredning ”Effektiv vård”. I den presenteras flera förslag som skulle kunna utveckla den svenska vården. En av de saker han visar är att det svenska sjukvårdssystemet är väldigt sjukhustungt och att mer skulle kunna göras utanför sjukhusen, det som med sjukvårdsspråk kallas för primärvård.

Jonas Sjöstedt har rätt i att primärvården bör ges ett större uppdrag dygnet runt, men det kräver att man samtidigt lyckas få personal som vill jobba.

En av de konkreta förslagen i utredningen är att primärvården ska vara lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar. Det innebär dock inte att varje vårdcentral ska vara öppen dygnet runt. Det skulle vara helt orimligt. Det innebär inte ens att det ska finnas vårdcentraler som ska vara öppna dygnet runt, med normal verksamhet. Det finns det knappast behov av, i varje fall inte till den kostnad det skulle innebära.

Däremot behöver det finnas möjlighet för den som behöver komma till vården även efter kontorstid att göra det till något annat ställe än till akutmottagningen på sjukhuset och att det är primärvården som ska ha ansvaret. Redan i dag finns denna typ av jourmottagningar på många håll runt om i landet, däremot finns det inte över allt.

Annons

En konsekvent utbyggnad skulle inte bara avlasta landets akutmottagningar på kvällar, nätter och helger, den stora vinsten för sjukvården som system är att det skulle lära medborgarna att vårdcentralen är det första steget in i sjukvården. Därmed skulle akutmottagningarna avlastas också på andra tider och hela vårdsystemet skulle fungera bättre både för personal, patienter och skattebetalare.

Annons

Det stora problemet för att förverkliga förslaget är inte pengar. Tvärtom skulle det troligen till och med bli billigare än idag. Problemet är istället tillgången till personal inom primärvården. Många delar av svensk primärvård lider idag av personalbrist och tvingas använda sig av hyrpersonal, inte minst när det gäller läkare.

Jonas Sjöstedt har rätt i att primärvården bör ges ett större uppdrag dygnet runt, men det kräver att man samtidigt lyckas få personal som vill jobba. De som är bäst på att klara sig utan hyrpersonal är privata personalägda vårdcentraler. Precis den typ av verksamhet som Vänsterpartiet motverkar med sin politik.


Johan Örjes

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan