Annons

Annons

Annons

Annons

Övervakning ska vara laglig – även på Sydpoolen

Sydpoolen i Södertälje.

Bild: Edis Potori

Det skulle i dag vara fullt möjligt att övervaka alla och envar, överallt och hela tiden.

Våra mobiltelefoner gör det enkelt att veta var vi befinner oss, vår kommunikation via sociala medier, mejl eller telefon kan avlyssnas – och till det kommer det faktum att allt fler övervakningskameror finns i samhället.

Det finns de politiker som knappt ser några bekymmer alls med detta, inte minst när det gäller kameraövervakningen.

Helt klart finns ett skimmer kring vad övervakningskameror egentligen kan åstadkomma – de ska inte bara lyckas förebygga brott utan även kunna fälla brottslingar. Inte minst påstås ofta att den ökade övervakningen ska göra att vi känner oss tryggare i vår vardag.

Annons

Annons

Visst. Viss övervakning är nödvändig, men ett Storebrorssamhälle är inget att sträva emot – den personliga integriteten och individens frihet ska värderas högt varhelst önskemål om utökade övervakningsmöjligheter förs fram.

Därför har svensk kameralagstiftning en nödvändig balans mellan individens rätt till integritet och det behov av ökad bevakning som den som vill övervaka upplever sig ha. Eller som lagens nionde paragraf säger: "Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad".

Väger tyngre, alltså. Inte lika tungt.

De allra flesta av landets badanläggningar har övervakningskameror monterade. Syftet är ofta att förebygga olyckor samt att korta insatstiden om en olycka inträffar – men där finns även en idé om att kamerorna skulle kunna förebygga brott.

Sydpoolen är en av dessa, anläggningen har i dag tillstånd för totalt 21 kameror. Dessa är riktade mot de olika bassängerna, i korridorer utanför omklädningsrummen samt på olika platser vid entrén till badet och till gymmet. En kamera finns även riktad mot en del av fasaden på anläggningens utsida. Men inne i omklädningsrum och duschutrymmen tillåts inga kameror, inte heller inne på gymmet eller träningslokalerna.

Och förutsättningen är enkel: den som får tillstånd ska strikt hålla sig till vad tillståndet medger.

Nu visar länsstyrelsernas tillsyn av landets badhus att det är mer regel än undantag att anläggningarna bryter mot lagen. Omfattningen av kameraanvändningen är större än vad de har tillstånd för.

Annons

Annons

Ser vi bara till de fem bad i Stockholms län som granskats – förutom Sydpoolen är det Eriksdalsbadet, Medley Tyresö, Husbybadet och Skärholmens simhall – bryter samtliga mot lagen.

Dyker man djupare i granskningen visar det sig att sju av Sydpoolens kameror, de som finns vid bassängerna, spelar in material trots att tillstånd saknas. Dessutom tar två kameror bilder från ett större område än vad som är godkänt.

Här har Sydpoolen en läxa att göra. Tillsammans med övriga fyra bad i länet (och ytterligare 14 i landet) får Sydpoolen nu ett föreläggande om att åtgärda bristerna. Görs inte detta riskerar anläggningen vite.

Det är rätt. Kameraövervakning är ingen liten sak.

Här har Sydpoolen en läxa att göra. Tillsammans med övriga fyra bad i länet (och ytterligare 14 i landet) får Sydpoolen nu ett föreläggande om att åtgärda bristerna.

När en eller flera nya kameror får okej av länsstyrelsen ska vi kunna vara trygga med att de klarat lagstiftningens tröskel för vad som är acceptabel övervakning ur integritetssynpunkt. Och att kamerainnehavaren sedan följer lagen.


Tomas Karlsson

08-550 921 33
tomas.karlsson@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan