Annons

Annons

Annons

Annons

Det var lätt att trilla i kanalen från den gamla järnvägsbron

Broar har alltid präglat Södertäljes stadsbild, och på senare tid även nyhetsrapporteringen om Södertälje. Här ser vi järnvägsbron som revs 1921.

Tåget på bilden kom från Saltskogs järnvägsstation och nästa anhalt var Igelsta.

Annons

En eternell bland äldre bilder är tagen från Hälsokullen mot nordnordväst någon gång under 1870-talet, kanske något senare.

Vi ser den gamle trotjänaren, loket August, som passerar över den äldsta järnvägsbron över kanalen. Tåget är på väg mot Stockholm.

Alldeles bakom loket fanns den viktiga kolvagnen. Från den skyfflade eldaren kol till ångpannan på loket. Det var ett ständigt skyfflande och knappast något latmansgöra. Lokföraren hade att speja så att inga hinder fanns och kontrollera panntrycket samt att läsa av de fåtaliga informationstavlorna. Vi kan se att han stod ute, visserligen med ett visst skydd, men ändå utsatt för väder och vind.

Annons

Annons

Den gamla järnvägsbron var enkelspårig och förefaller något äventyrlig för år tid. Där fanns inga avåkningsskydd att tala om, endast ett enkelt räcke som skulle hindra servicepersonal att trilla i kanalen. Trots denne enkelhet finns inga större olyckor inrapporterade.

Farten över bron var låg, om vi läst rätt, max 25 km/tim. Tåget kom från Saltskogs järnvägsstation och nästa anhalt var Igelsta. När järnvägsbron skulle öppnas, stängde man stabila grindar på båda sidor och svängde sedan ut brobanan mot norr. Pelaren under kolvagnen var navet kring vilken brospannet rörde sig. Det var ett ganska tungt arbete och brovakterna fick slita. Å andra sidan var det rätt få tåg som passerade per dygn.

Denna järnvägsbro fungerade stabilt fram till 1921 då tågen kunde åka över den då nya järnvägsbron som i sin tur är riven och ersatt av en nyare och stabilare.


www.lt.se

08-550 921 00
redaktion@lt.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan