Annons

Annons

Annons

Södertälje

Så blir den nya slussen

I november börjar Slussenprojektet på allvar med rivning av Hamnmagasinet och Ejdernhuset. Från april 2016 till nyåret 2019 blir slussen och kanalen på allvar en byggarbetsplats.

Nytt område. Snart är det gamla slussområdet ett minne blott. Om allt går enligt plan startar arbetet med ombyggnaden i april nästa år.

Bild: Sweco Architect

Annons

En skiss från arkitektbyrån Sweco visar hur Södertälje sluss kommer att se ut när Mälarprojektet är färdigt, om tre år.

I somras kom domen från mark- och miljödomstolen som gav ett sista klartecken för det som Sjöfartsverket så tydligt visat att man vill genomföra.

Förutom att själva slussen kommer att bli längre och bredare, kommer hela kanalen att muddras och pålas (så att det blir tillräckligt djupt ända in till strandkanten). Detta för att större fartyg kan trafikera kanalen och ta sig till Västerås och Köping, men också för att öka säkerheten.

Slussen är förlängd med 30 meter, och därmed är bilvägen och bron över flyttad längre mot sydväst.

Det som inte syns på skissen är att bilvägen kommer att få en normal sväng, i stället för dagens tvära nittiograders-vinkel vid Marenbron.

Annons

På Kusens backe-sidan, på den stora plattan som redan finns där, kommer Sjöfartsverket att bygga två större hus för eget bruk, de röda byggnaderna på skissen.

Annons

Husen och marken på Lotsudden (utanför bild till höger) som Sjöfartsverket äger kommer att lämnas över till kommunen, efter att byggprojektet är färdigt.


Föreningens medlemmar utan tak över huvudet när Ejdernhuset måste rivas

Slussenbygget har tvingat Ejderns medlemmar att lämna sitt hus vid vattnet.

Nu hoppas föreningens styrelse att den nya lokalen är tillfällig.

Ejdernhusets dagar är räknade. I november ska det gamla ångfartygets lokaler jämnas med marken, till förmån för en större sluss och för att den nya vägen ska dras där huset ligger. Föreningen har därmed fått söka nya lokaler.

– Kommunen gav oss en lista på tänkbara fastigheter, men ingen av dem fungerade. Vi hade fått flytta till andra sidan stan, säger Claes H Nygårdh, vice ordförande i Museiföreningen ångfartyget Ejdern.

I stället har föreningen fått ta sig an husjakten på egen hand. Resultatet: en bostadsrätt på andra sidan Kusens backe.

Hos Sjöfartsverket menar man att rivningen av Ejdernhuset är okontroversiell.

– Vi har inte upplevt någon diskussion, eller att det skulle råda någon opinion kring huset, säger Peter Jonsson, projektledare.

För Ejderns förening har dock flytten inneburit att verktyg och annat i stället fått förvaras hemma hos medlemmarna.

– Dessutom har avståndet mellan hus och fartyg försvårat arbetet en aning, säger Claes H Nygårdh.

– Vi vill komma tillbaka nära fartyget igen, och är fortfarande intresserade av att flytta in i Sjöfartsverkets lokaler på Lotsudden.

Annons

Annons


Större fartyg ger högre kraftledning

Mälarprojektet, Sjöfartsverkets breddning av kanalen och slussen, innebär att större och ibland högre fartyg kan trafikera Mälaren framöver.

Därför har Vattenfall bestämt att bygga ny, högre, kraftledning mellan Kiholmen och Talbystrand.

Hos stadsbyggnadsnämnden ligger nu en ansökan om dispens mot strandskyddet för att bygga nya kraftledningsstolpar, en på själva Kiholmen och en på andra sidan vid Talbystrand.

Stolparna kommer att vara 40 meter höga och gjorda i stål, och placeras i stort sett där de tidigare stolparna stått.

Samhällsbyggnadskontoret menar att det finns särskilda skäl till att ge dispens för strandskyddsbestämmelserna, och därmed lär nämnden besluta att det blir nya högre stolpar över farleden.

I så fall kommer Vattenfall påbörja ombyggnationen i vinter, dock tidigast i februari.


Jalmar Carlson

jalmar.carlson@lt.se


Alexander Kuronen

redaktion@lt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan