Annons

Annons

Annons

Annons

Järnvägsbron byggdes när tågen blev tyngre och krävde mer utrymme

En stämningsmättad bild med grafisk skönhet har kommit oss tillhanda.

Annons

Bilden visar den då nya järnvägsbron sedd från nordväst, mot Igelstaviken. Insändaren hade även vänligheten att bifoga en del information.

Denna järnvägsbro var den andra i ordningen. Den första var placerad ungefär 300 meter norrut och gick över den gamla kanalen som invigdes 1819, medan järnvägsbron tillkom 1858 och togs i bruk 1860.

Nya tider med nya och snabbare kommunikationsmedel fordrade mer utrymme. De nyare tågen var avsevärt tyngre än de gamla och behövde stabilare konstruktioner. Men framförallt var det nödvändigt med dubbelspår.

Annons

Annons

Även sjöfarten växte i tonnageavseende samtidigt som båtarna blev längre och mera djupgående. Den gamla kanalen blev för liten, för trång och för smal. En ny blev nödvändigt och en sådan byggdes ut under åren 1916–1924.

Den nya kanalen fick en delvis ny sträckning i likhet med järnvägen. Den 17 november i år är det 90 år på dagen sedan den ombyggda kanalen invigdes av kung Gustav V.

Bilden är från 1959 och där kan vi se den spänstiga brokonstruktionen utan andra störande broar. Den första konkurrensen kom från motorvägsbron som blev klar 1965. Sedan kom den nya järnvägsbron 1995 och därefter Saltsjöbron 2002.

Den gamla järnvägsbron från 1921 revs kort därpå. Ett tag hade vi faktiskt fyra broar över kanalen i detta område. Två landsvägsbroar och två järnvägsbroar. Det var mäktigt att se och sjöfarande var imponerade.

Annons

Annons

Till toppen av sidan