Annons

Annons

Annons

Tobakslobbyn vinner viktig mark i EU

Om en kvällstidning i stället för skvaller hade haft en löpsedel med texten ”Rökning dödar ditt barn”, hur hade detta påverkat rökare? Antagligen inte påtagligt mycket, eftersom till och med vissa gravida rökare bolmar vidare som om livet här vore för evigt.

EU-parlamentet skulle haft en omröstning i september om varningsbilder på cigarettpaket, men ärendet sköts upp till den 8 oktober.

Bild: Björn Larsson Ask/scanpix

Annons

 Sett i ett längre tidsperspektiv så ligger det dock en hel del sanning i påståendet eftersom debutåldern för rökare hela tiden blir lägre och lägre, så låg som tolv år enligt EU-kommissionen.

Även om det inte borde komma som någon nyhet att rökning är skadligt både för rökaren och för rökarens omgivning, så kommer det hela tiden ny forskning och nya fakta om exakt hur den skadliga röken påverkar. Att rökning skulle medföra något positivt ur ett hälsoperspektiv finns det inga som helst vetenskapliga bevis för än.

Att kalla rökare för ett utdöende släkte är tyvärr inget annat än hårdaste sanning. Rökare som inte slutat vid 70 års ålder förlorar i genomsnitt fyra år i levnadslängd, därför kan också en rökare som slutar vid 30 förlänga sitt liv med hela tio år. Något att ha med i beräkningarna innan cigaretten tänds – tio hela år att dela med familj och vänner. Beräkningarna är baserade på en brittisk studie som presenterades vid den senaste europeiska hjärtkongressen.

Annons

Annons

För att om möjligt förtydliga hur skadligt det är att röka, samt utsättas för den hälsovådliga röken, så var det egentligen meningen att Europaparlamentet skulle haft en omröstning i början på september om varningsbilder på cigarettpaket. Verkliga bilder på olika skador som rökning åsamkar, ska på förslag ta upp 75 procent, av paketen. Dessutom skulle ett förbud klubbas igenom mot att använda tillsatsämnen i syfte att ge smak åt cigarettobak. EU:s kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik, Tonio Borg, hade även planer på ett alternativ till användandet av skrämselbilder: helt gråa paket. Denna plan verkar dock ha skrotats helt.

Omröstningen sköts upp till den 8 oktober, ett drag som tillräknas tobakslobbyn och som möjliggör att omröstningen förlorar i intresse genom att det i oktober börjar närma sig för Grekland att ta över EU:s ordförandeskap. Frågan ligger inte Grekland lika nära och riskerar då att hamna i skymundan av andra frågor grekerna värnar mer om.

Dessutom är det val till Europaparlamentet i maj nästa år, vilket gör att det med start april 2014 inte kommer att ske några omröstningar.

Det går därför med lätthet att säga att tobakslobbyn vinner viktig mark i EU. Tidningen The Guardian har kommit över dokument som visar att enbart Philip Morris International gett i uppdrag åt 161 personer att lobba åt dem vid över 230 tillfällen med EU:s folkvalda ledamöter. Att frågan är viktig för tobaksbolagen är därför något av en underdrift.

Annons

Att EU inte kan spänna musklerna än mer, utan snarare är något bakbundet, har att göra med det faktum att det inte är förbjudet att varken tillverka eller inneha tobaksvaror. Om Europaparlamentet skulle driva igenom sitt nya förslag skulle det enligt en av de största europeiska branschföreträdarna för tobaksindustrin kunna hota 100 000 arbetstillfällen. Vem bryr sig då om att rökning, direkt eller indirekt, årligen orsakar 650 000 dödsfall, enbart inom EU? Sett till hela världen är samma siffra nästan sex miljoner människor. Omkring tio procent av dessa dör på grund av andras hälsovådliga laster.

Att de som inte dör utan i stället får dras med livslånga sjukdomstillstånd är många fler än sex miljoner, tycks inte beröra nämnvärt. Kanske lika bra att säga direkt till de tolvåringar som blivit ilurade att livet med en cigg i mungipan är coolt.


Mathias Grimpe

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan