Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krav på fler tåg och ett väntrum

Det väntar ljusare tider för tågresenärerna – om kommunen får som den vill. I ett yttrande till SL önskas både fler avgångar och bättre infartsparkeringar.

Annons
”Jag brukar ta bussen från Liljeholmen på morgnarna, men på eftermiddagarna går inga turer som passar mig”, säger Roger Yeoman från Täby.

Just nu är ett förslag om förändringar och förbättringar i SL:s planer för 2013/2014 ute på remiss.

Remissvaret från Södertälje kommun innehåller ett 30-tal önskemål, exempelvis ett nytt resecentrum i Södertälje centrum, fler insatståg, fler tåg på helgerna och kortare väntetider för Gnestapendlarna.

Pendeltågsstationen Södertälje centrum uppfyller i dag inte kraven på plattformsbredder och saknar ett rejält uppvärmt väntrum.

– Ett nytt väntrum har länge varit ett önskemål. Vi tittar tillsammans med SL på hur det ska kunna byggas för att bli funktionellt för både tåg- och bussresenärer, säger Anna Gustafsson, trafikplanerare på samhällsbyggnadskontoret.

Att bygga om stationen till ett resecentrum med bättre tillgänglighet och service för resenärerna står också högt upp på kommunens lista.

– Stationen är en viktig knutpunkt där många passerar. Men det är en knepig plats eftersom olika intressenter äger marken och flera byggnader är kulturminnesmärkta, förklarar Anna Gustafsson.

För dem som pendlar mellan Gnesta/Järna/Mölnbo och Stockholm har de långa väntetiderna i Södertälje hamn i rusningstid varit ett stort irritationsmoment. Lösningen kan ligga i fler insatståg eller skip-stop-tåg som inte stannar vid alla stationer.

– Att förlänga insatstågen som nu vänder i Tumba och låta dem gå ända ner till Södertälje skulle innebära fler turer till Stockholm och förkorta väntetiderna och gynna alla resenärer, säger Anna Gustafsson.

Fler avgångar i stället för skip-stop-tåg ruckar heller inte på intervallerna i busstrafiken (skip-stop-tåg ger en snabbare resa som betyder tidigare ankomst och längre väntan på bussen).

Med fler insatståg kan tidtabellerna bibehållas och en kedjeeffekt genom hela bussnätet undvikas, enligt Anna Gustafsson.

De pendlare som reser från Östertälje kan se fram emot en utbyggnad av infartsparkeringen som i dag är hårt belastad. Kommunen ger också SL en vink om att det finns anledning att se över stationsbyggnadens tillgänglighet och säkerhet inklusive de slitna miljöerna i gångtunneln. Även behovet av en infartsparkering vid Södertälje hamn ska ses över.

Andra önskvärda förändringar är en förlängning av 15-minuterstrafiken på lördagar och söndagar, tätare helgtrafik på Gnestalinjen och att Uppsalatåg ska gå till Södertälje C i stället för att vända i Älvsjö/Tumba.

Synpunkter på förändringarna har även inhämtats från pensionärs- och ungdomsråd samt Handikapprådet. Hela förslaget finns på sodertalje.se

Annons
Annons
Annons