Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen säljer ut attraktiva tomter

I sitt mål att sälja mark för bostäder till exploatörer har Södertälje kommun gett ut en katalog med nio områden. Målet är att alla tomter ska vara bebyggda inom fem år.

Annons

Som ett led i arbetet med att utveckla framtidens Södertälje har kommunen tittat på var man kan bygga nya bostäder i kommunen. Och eftersom man äger en hel del mark har man nu målet att sälja mark i nio områden.

– Det är ju inte ovanligt att kommunen säljer mark till exploatörer, men den här gången har vi samlat lite fler så att vi har kunnat göra en hel katalog med nio områden att skicka till intressenter, säger exploateringsingenjören Martin Ivarsson.

Kommunen har en lista på 90 företag, stora som små, som visat intresse för att bygga i Södertälje. Nu kommer de att få katalogen och sedan få chansen att köpa mark för att bygga hus, radhus, villor eller flerfamiljshus.

Läs mer i bildspelet ovan!

Björkmossen kvarter 1, Ritorp. Ett planlagt område utmed förlängningen av den snart färdiga Ritorpsvägen (mellan Ritorp och Moraberg). Kvarteret är cirka 8 400 kvadratmeter stort, planlagt för 15–20 radhus.
Björkmossen kvarter 2, Ritorp. Lite mindre område bredvid ovannämnda, vid den snart färdiga Ritorpsvägen. Ytan till försäljning är 6 400 kvadratmeter och den är planlagd för 10–15 radhus, eller 25–35 lägenheter i flerbostadshus.
Ekgården Norra, Brunnsäng. Området om 4 000 kvadrat ligger i Brunnsäng, på Ekgårdsvägen som går från Nydalavägen, ovanför Ragnhildsborgsområdet. Kommunen föreslår att området bebyggs med åtta lägenheter i form av par-, kedje- eller radhus.
Ekeby, Enhörna. I Enhörna ska en ny väg byggas mellan Ekeby och Sandviken, samt en skola. På var sida om den nya vägen finns möjligheten att bygga cirka 50 småhus. Icke detaljplanerat.
Wij-området, Hölö. Wij, som ligger norr om tätorten, är Hölös främsta utbyggnadsområde. Det är cirka 10 hektar stort och ska innehålla livsmedelsbutik, allmänna lokaler och olika sorters bebyggelse. Detaljplanen är i startskedet.
I Enhörna har ett planarbete påbörjats med ny gata mot Sandviken, ny skola samt bostäder i anslutning till den nya vägen. Idén är att uppföra småskalig bebyggelse med lantlig karaktär.
Mölnbovägen, Järna. Central tomt längs med Mölnbovägen på 1 700 kvadratmeter som är detaljplanelagd. Bebyggelse i form av två flerbostadshus där byggrätten är 340 respektive 940 kvadratmeter.
Skolbänken, Mölnbo. Detaljplanelagt sluttande område på 15 000 kvadrat inne i Mölnbo, vid Skolvägen. Cirka 30 mindre flerbostadshus i högst två våningar planeras. Lämpligt för seniorboende.
Maren.
Örnstugan kvarter 1, Brunnsäng. Ett stort område på 15 000 eller 25 000 kvadratmeter (beroende på hur man ska behandla den gamla tippen) mellan Nydalavägem och Mälarbadsvägen. Området lämpar sig för 15–25 småhus.
Örnstugan kvarter 2, Brunnsäng. Ett stort, men väldigt kuperat område på 20 000 kvadratmeter längs med Ragnhildsborgsvägen/Nydalavägen. Kommunen föreslår att området bebyggs med 10–20 bostäder, småhus eller radhus.
Annons
Annons
Annons