Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Döden kräver plats på kyrkogården

Besökare i tusental kommer till kyrkogården för att hedra de döda i helgen – men tusentals gravar är också övergivna. – Vi söker över 2 000 grav-rättsinnehavare, säger Henrik Lindkvist på förvaltningen.

Annons
Att gräva djupa kistgravar är ett ganska stort projekt. Här lägger Richard Nilsson, kyrkogårdsarbetare, och Christian Aguilera, grävansvarig, ner en form.  Grävmaskinisten heter Erik Bäckström.

Alla ska vi dö. Och alla ska vi begravas. Fast det måste finnas plats också.

En vägg fylld med namn, efternamn och gravnummer, möter besökarna på Södertälje kyrkogård. Inför allhelgonahelgen har kyrkogårdsförvaltningen gått ut med information, ja till och med en delgivning, till de över 2 000 gravrättsinnehavare som inte givit sig till känna på många många år.

– Vi vill komma i kontakt med släktingar eller närstående till de gravsatta, säger Henrik Lindkvist. Vi saknar uppgifter om gravrättsinnehavare för ungefär 2 000 av 13 500 gravar. Från och med nu har de två år på sig att höra av sig, sedan tar vi över ansvaret och gravrätten.

Det handlar om att det ser illa ut, att det finns säkerhetsrisker – och att man vill åt platserna.

– Det är en planeringsfråga. Vi måste kunna planera för framtiden, säger kyrkogårdschefen Mats Odmark.

– Marken tar slut förr eller senare. Visst, vi har gott om mark vid Tveta kyrkogård, men här är det begränsat.

Begravningsverksamheten finansieras med hjälp av en särskild begravningsavgift, som beräknas på samma sätt som kommunalskatt, proportionellt i förhållande till den kommunalt beskattningsbara inkomsten. I Södertälje är denna avgift 22 öre per hundralapp, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

– Vi måste ta hänsyn till befintlig befolkningsstruktur och det tycker jag att vi gör. Eftersom det bor många assyrier/syrianer som är syrisk-ortodoxa är det överrepresenterat med jordbegravningar här.

En jordbegravning tar mer plats i anspråk, och är ett större arbete. Graven är helt enkelt större och djupare.

– De syrisk-ortodoxa vill ha jordfästningen så fort som möjligt, och vi gör vårt bästa. Visst tar det mer plats och tid med kistor, å andra sidan är kremeringen också ett projekt, säger Mats Odmark.

En lagändring 1991 lade större ansvar och fler skyldigheter på gravrättsinnehavare. Dödsboet har skyldighet att anmäla gravrättsinnehav. Man ska helt enkelt ta hand om graven, om man inte tecknat avtal med förvaltningen om skötsel. En tredjedel av gravarna i Södertälje har skötselavtal.

– Men observera – vi gräver inte upp de gravsatta stoften när vi tar över gravrätterna, det får vi inte göra. Men vi tar bort stenen, lägger på jord och kan upplåta platsen på nytt till någon annan, säger Henrik Lindkvist.

- - -

Kistgrav, urngrav och minneslund

På kyrkogårdarna i Sverige finns plats för kistgravar, urngravar och askgravar. Det är inte ovanligt att urnor gravsätts i befintliga kistgravar för att förena familjemedlemmar.

Kistgravarna (jordbegravningar utan kremering) utgör nästan en tredjedel av gravarna i Södertälje. Kistgravar tar större ytai anspråk och graven ska grävas 1,5–2,4 meter djup.

Urngrav är den typ av grav som är vanligast i Sverige. Man gräver ner en urna med kremerat stoft i ett förhållandevis litet hål.

Kolumbarium, ett gravvalv med nischer för gravurnor, finns på en hel del platser, även i Södertälje.

I minneslund sker gravsättning genom att askan grävs ner. Om minneslunden utgörs av naturmark kan askan i stället strös ut.

På några få platser i landet finns också gravkor, bland annat i Mörkö kyrka, där Bondeätten har tillåtelse att begrava sina medlemmar.

förberedda. Personalen är redo inför den dag under året då flest besökare kommer till Södertälje kyrkogård.

Gravplats i 25 år

Huvudmannen (nästan alltid kyrkogårdsförvaltningen) ska se till att erbjuda gravplats i 25 år, samt kremering, lokal för förvaring och visning samt lokal för begravningsceremoni.

Huvudmannen ska också tillhandahålla gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

För Södertäljes muslimer finns ett avtal om gravsättning på S:t Botvids begravningsplats i Huddinge.

I begravningslagen finns de skyldigheter att hålla en grav i ordnat och värdigt skick som faller på såväl huvudman som gravrättsinnehavare.

Annons
Annons
Annons