Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

Tomas Karlsson: Våga att ta de svåra cykelbesluten

Även om lurendrejeriet i klippet ovan inte hör till vanligheten finns det få trafikslag i Södertälje som har högre prioritet än gångtrafikanter och cyklister.

Tankar finns nu på att ta fram en specifik plan för fotgängarna, i likhet med den cykelplan som redan finns. I år fyller för övrigt Södertäljes allra första cykelplan tio år – en plan som reviderades och uppdaterades 2013. Och som, det är i alla fall det uttalade målet, ska uppgraderas vart femte år är en ny version i sin linda. Cykelplanen har tre huvudsakliga mål:

• Öka antalet cyklister i Södertälje.

• Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

• Utveckla ett sammanhängande och lättöverskådligt vägnät för cykel.

De är kommunicerande kärl. Antalet cyklister blir aldrig fler om inte trafiksäkerheten är hög och vägnätet hänger ihop.

Att cyklingen är prioriterad framgår av i princip alla dokument och handlingar kring trafik som kommunen tagit fram. Ta exempelvis och läs kommunens översiktsplan från 2013 (som är tänkt att vara styrande till 2030). Där betonas cyklingens betydelse, med målet att "i ökad utsträckning möjliggöra arbetspendling med cykel över längre sträckor, inte bara inom kommunen utan också till närliggande kommuner".

Skriver man så måste man också mena allvar.

Fotgängare och cyklister har hög prioritet i Södertäljes olika styrdokument.

Antalet trygga och fungerande cykelvägar till centrala Södertälje från Enhörna i norr, Järna i söder och grannkommunen Nykvarn i väster är noll – högt räknat.

Någon mer omfattande arbetspendling per cykel är helt uteslutet i dag på befintliga vägar – det finns knappt vägrenar för en cyklist att hålla sig i när de ska dela vägbana med biltrafiken.

Så har det varit före cykelplanernas tid och så är det nu. I praktiken händer absolut ingenting från kommunens sida för att få till en förändring. I långt över ett decennium har man lagt skulden på att Trafikverket är väghållare. Men om viljan hade funnits på riktigt är inte Trafikverket det oöverstigliga hinder som Södertälje vill göra gällande.

I Södertälje kommuns cykelplan vill man att antalet cyklister ska öka.

Även när det gäller investeringar i cykelinfrastrukturen inne i centralorten – för sådana har absolut kommit till på senare år, såväl cykelvägar som cykelparkeringar har blivit fler – har kommunen varit duktig på att undvika de svåraste besluten.

Eller som kommunen i sin helt nya trafikstrategi, där cyklingen utgör ett av de bärande inslagen, formulerar det: "I nord-sydlig riktning genom stadskärnan saknas ett framkomligt cykelstråk, vilket leder till att cyklister får ta omvägar."

Cykelplaner och vackra formuleringar i all ära. I de stora, avgörande delarna när det gäller att få fler att ta cykeln, har försvinnande lite hänt.

Annons
Annons