Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lämna skyttegraven – för skolornas skull

”Svensk skola är i kris.” ”Vi lyfter fram problemen, inte det som fungerar.” ”Bilden av svensk skola är en svartmålning.” Vi har vant oss vid den här skildringen av skolan i press, radio och tv.

Annons
Skolkorridor.

Jag var nyligen en måndag på besök i Vara kommun, 15 000 invånare stor. I ett stort projekt ”Skolan lyfter Vara – Vara lyfter skolan”, vill man motverka den massmediala negativa bilden av en skola i förfall. En bild som enbart visar brister och där elevers villkor och skolpersonalens förhållanden speglas så att det skapar känslor av otillräcklighet hos de inblandade och av misslyckande hos oss andra. ”Ni duger inte, ni kan inte”, blir det budskap som effektivt motverkar skolutveckling.

Föreläsningar, workshoppar och seminarier präglade dagen. Den avslutades med en paneldebatt där olika trådar flätades samman på temat ”Framtidens skola i Vara”. Forskare, fack, politiker med flera deltog. Och under veckans övriga dagar hölls verksamheten i förskola och skola öppen för besök för de som så ville.

I bilden av lilla Vara känner jag väl igen Södertälje. Elever når inte kunskapskraven, resurser räcker inte till, elever som behöver särskilt stöd ges inte sådant. De politiska skyttegravarna grävs djupa – den rödgröna majoriteten ser framtiden i ljusare termer, medan alliansen i opposition framför kritik och fokuserar i de stora bristerna.

Men alltför sällan belyser de förtroendevalda de kompetenser som finns: vad förskolebarn och skolans elever, i kommunal och fristående verksamhet, faktiskt förmår.

Vi har dessutom en multietnisk skola med barn från hela världen, med erfarenheter och förmågor präglade av sin egen kultur och sin egen uppväxt.

Vi har dessutom projekt och annan förskole- och skolverksamhet som sällan kommer till uttryck på sådant sätt att vi kommuninnevånare får vetskap om dem.

Min bild av Södertäljes skola är till stor del regeringens och Skolinspektionens – bristerna i fokus och ännu ej godkänd! Men det är inte hela bilden. Vara är inte Södertälje, vi är inte en liten kommun på Västgötaslätten. Men vi bedriver förskola och skola liksom Vara och vi har barn/elever och personal som omfattas av samma skollagstiftning och läroplaner.

Det budskap om ”dålig svensk skola” som möter dem, möter också oss. Är det inte rimligt att även vår kommun tar kampen för att vända det massmediala krisbudskap som kablas ut till oss, till ett annat budskap, som leder till en känsla av utveckling och hopp.

Besöket i Vara har fått mig att tänka efter. För att förändra behövs ett offensivt tänkande där det som fungerar bra blir utgångspunkten, inte det som fallerar. För vem utvecklas i en organisation, i en familj eller i ett ungdomsgäng där brister ständigt påtalas, inte vad man är duktig på.

Ett skolpolitiskt projekt borde initieras som har fokus på Södertäljebarns och -elevers förmågor och kunskaper och som vidarebefordrar detta till oss kommuninnevånare.

Södertäljes kommun ligger varje år i botten av den svenska skolrankningen. Men genom att satsa på det som faktiskt fungerar och är bra kommer negativa attityder att kunna brytas.

Så byggs en stabilare grund för skol- och kunskapsutveckling. Därför begär jag inom kort i ett medborgarförslag att kommunen ska besluta om ett sådant projekt och avsätta medel för det. Nu ska budskapet i stället till dig som verkar i skolan: ” du kan och du duger”.

Se gärna 7-minutersfilmen om Vara lyfter skolan på Youtube.

Staffan Olsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons
Annons
Annons